Journal | Christofer Sandin

Webbsida åt Fusion Training KD

De senaste veckorna har jag arbetat fram en webbplats åt Fusion Training. Resultatet finns på www.fusiontrainingkd.com - ta gärna tio minuter och se vad ni tycker om upplägget. Kommentarer och konstruktivkritik mottages gärna. Fusion Training drivs av David och Karin Samuyiwa och erbjuder professionell personlig träning. Även stavhopparen Alhaji Jeng är med på ett hörn. Alla inblandade är riktigt duktiga på vad de gör så jag tror att deras företag kommer att gå riktigt bra framöver. Best of luck.

Go to the start page  |  Go to a list of all journal entries