Journal | Christofer Sandin

Uppsatsen inskickad

Efter ett par månaders arbete har jag nu, precis, skickat in vår uppsats till vår handledare. Efter att ha finlirat med typografin, lusläst refereringsregler och annat skoj tror vi att vi har en rätt genomarbetad PDF - som förhoppningsvis även innehåller något intressant ;-)… Officiell deadline är imorgon klockan 12.00 så vi är ute i god tid. Nu är det presentation, opponering och examination kvar… Känns rätt bra!

Go to the start page  |  Go to a list of all journal entries